Genel Dilbilim, Lehçe Dilbilim, Budun Dilbilim Nedir?

03 Feb 2023 0 56
Genel dilbilim, lehçe dilbilim, budun dilbilim nedir? Dilbilim... Filoloji... Dil araştırmaları... Detaylar Butik Kitap'ta...

Sosyolojik Eleştiri Nedir? Özellikleri Nelerdir?

01 Feb 2023 0 105
Sosyolojik eleştiri nedir? Özellikleri nelerdir? Eleştiri kuramları... Edebiyat eleştirisi... Toplum bilimsel eleştiri... Edebiyat kuramları... Detaylar Butik Kitap'ta...

Nabizade Nazım Kimdir? Eserleri Nelerdir?

31 Jan 2023 0 100
Nabizade Nazım kimdir? Eserleri nelerdir? Tanzimat edebiyatı... Yenileşme dönemi Türk edebiyatı... Modern Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Hayali Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

27 Jan 2023 0 132
Hayali kimdir? Şiirlerinden örnekler... Divan edebiyatı... Divan şiiri... Türk şiiri... Klasik Türk Şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

Aşık Şemi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

26 Jan 2023 0 148
Aşık Şemi kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Türk halk şiiri... Tasavvuf şiiri.. Türk tasavvuf edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Necati Cumalı (1921 – 2001) kimdir? Eserleri nelerdir?

25 Jan 2023 0 143
Necati Cumalı (1921 – 2001) kimdir? Eserleri nelerdir? Milli edebiyat... Türk edebiyatı... Türk romanı... Türk öykücülüğü... Türk şiiri... Kızılçullu Yolu... Tütün Zamanı (Zeliş)... Detaylar Butik Kitap'ta...

Said Emre Kimdir? Şiirlerinden Örnekler...

23 Jan 2023 0 137
Said Emre kimdir? Şiirlerinden örnekler... Tasavvuf şiiri... Türk halk şiiri... Halk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Tecahül-i Arifane Nedir? Örnek Şiirler

21 Jan 2023 0 134
Tecahül-i arifane nedir? Örnek şiirler... Edebiyat sanatları... Edebi sanatlar... Yazın sanatları... Detaylar Butik Kitap'ta...

Letrizm (Hurufilik) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

19 Jan 2023 0 155
Letrizm (hurufilik) nedir? Özellikleri nelerdir? Edebiyat akımları... Yazınsal akımlar... Detaylar Butik Kitap'ta...

Devlet Mehmet Azadi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

18 Jan 2023 0 144
Devlet Mehmet Azadi kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Halk şairleri... Türk halk şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

Göstergebilim (Semiyoloji) Nedir?

17 Jan 2023 0 158
Göstergebilim (Semiyoloji) nedir? Dilbilim... Filoloji... İşaret... Gösterge... Gösteren... Gösterilen... Detaylar Butik Kitap'ta...

Diyalog Anlatım Tarzı ve Özellikleri

16 Jan 2023 0 89
Diyalog anlatım tarzı ve özellikleri... Olay metinleri... Roman... Öykü... Anlatı... Hikaye... Detaylar Butik Kitap'ta...

Kategoriler