İrsad Sanatı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

29 May 2023 0 26
İrsad sanatı nedir? Özellikleri nelerdir? Edebi sanatlar... Edebiyat sanatları... Yazın sanatları... Divan edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Dursun Akçam Kimdir? Eserleri Nelerdir?

27 May 2023 0 23
Dursun Akçam kimdir? Eserleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi Türk romanı... Toplumcu gerçekçi edebiyat.... Detaylar Butik Kitap'ta...

Gelibolulu Mustafa Ali (16 Yüzyıl) Kimdir?

25 May 2023 0 577
Gelibolulu Mustafa Ali (16 yüzyıl) kimdir? Divan edebiyatı... Divan şiiri... Klasik Türk şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

Divan Şiiri Nazım Türleri

24 May 2023 0 321
Divan şiiri nazım türleri... Divan edebiyatı... Klasik Türk şiiri... Tevhit, Münacat, Nat.... Detaylar Butik Kitap'ta...

Ara Nesil ve Özellikleri

22 May 2023 0 479
Ara nesil ve özellikleri... Yeni Türk edebiyatı... Modern Türk edebiyatı... Tanzimat edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Cahit Irgat Kimdir? Eserleri Nelerdir?

19 May 2023 0 590
Cahit Irgat kimdir? Eserleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi Türk şiiri... toplumcu gerçekçi şiir... Detaylar Butik Kitap'ta...

Kalemlerin İz Düşümleri: Yeni Öykü Seçkisi

17 May 2023 0 227
Kalemlerin İz Düşümleri... Yeni öykü seçkisi... Banliyö Ajans... Öykü atölyesi... Dr. Korhan Altunyay... Öykü seçkisi... Detaylar Butik Kitap'ta...

Bir Aşkın Tarihi Tarihi Özet | Mehmet Rauf

16 May 2023 0 515
Bir Aşkın Tarihi Tarihi... Özet... Mehmet Rauf... Kitap özeti... Roman özeti... Servet-i Fünun... Edebiyat-ı Cedide... Detaylar Butik Kitap'ta...

Âşık Halil Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

13 May 2023 0 152
Âşık Halil kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Türk Şiiri... Türk halk şiiri... Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta....

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Eserleri Nelerdir?

12 May 2023 0 173
Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927) kimdir? Eserleri nelerdir? Servet-i Fünun edebiyatı... Edebiyat-ı Cedide... Detaylar Butik Kitap'ta...

İlhan Tarus Kimdir? Eserleri Nelerdir?

09 May 2023 0 190
İlhan Tarus kimdir? Eserleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi Türk romanı... Türk hikayeciliği... Gerçekçi hikayeler... Detaylar Butik Kitap'ta...

Şiir Nedir?

08 May 2023 0 214
Şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Manzume... Nazım... Beyit... Mısra... Nazım birimi... Detaylar Kitap Magazin'de...

Kategoriler