Abdi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

22 Mar 2023 0 105
Abdi kimdir? Şiirlerinden örnekler... XVIII. yüzyıl halk şairi... Halk şiiri... Halk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Şeyhülislam Yahya Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

20 Mar 2023 0 118
Şeyhülislam Yahya kimdir? Şiirlerinden örnekler... Divan edebiyatı... Klasik Türk edebiyatı... Eski Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Ahmet Rasim (1865-1932) Kimdir? Eserleri Nelerdir?

18 Mar 2023 0 160
Ahmet Rasim (1865-1932) kimdir? Eserleri nelerdir? Servet-i Fünun edebiyatı... Türk edebiyatı... Yenileşme dönemi Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Destan Nedir? Özellikleri Nelerdir?

16 Mar 2023 0 93
Destan nedir? Özellikleri nelerdir? Halk edebiyatı... Efsane... Destan... Halk bilimi... Türk halk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Muammer Lütfi Bahşi (1903-1947) kimdir?

15 Mar 2023 0 183
Muammer Lütfi Bahşi (1903-1947) kimdir? Edebi kişiliği... Cumhuriyet dönemi Türk şiiri... Türk edebiyatında şiir.... Detaylar Butik Kitap'ta...

Yusuf Akçura Kimdir? Eserleri Nelerdir?

13 Mar 2023 0 166
Yusuf Akçura kimdir? Eserleri nelerdir? Milli edebiyat... Türk edebiyatı... Milliyetçi edebiyat... Türkçülük... Üç Tarz-ı Siyaset... Detaylar Butik Kitap'ta...

Psikanalitik Eleştiri Nedir? Özellikleri Nelerdir?

11 Mar 2023 0 156
Psikanalitik eleştiri nedir? Özellikleri nelerdir? Eleştiri kuramları... Eleştiri teorileri... Edebi eleştiri... Kuramsal eleştiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

Divan Edebiyatında Nesir (Düz Yazı)

08 Mar 2023 0 162
Divan Edebiyatı'nda nesir (düz yazı)... Klasik Türk edebiyatı... Divan şiiri... Düz yazı... Nesir... Detaylar Butik Kitap'ta...

Sürrealizmin Sanat ve Edebiyattaki İlkeleri ve Nitelikleri

06 Mar 2023 0 240
Sürrealizmin sanat ve edebiyattaki ilke ve nitelikleri... Edebiyat akımları... Edebi akımlar... Yazınsal akımlar... Detaylar Butik Kitap'ta...

Tariz/İroni Sanatı ve Örnekler

04 Mar 2023 0 241
Tariz/ironi sanatı ve örnekler... Edebi sanatlar... Edebiyat sanatları... Divan edebiyatı... Yazınsal sanatlar... Yazın sanatları... Detaylar Butik Kitap'ta...

Halide Edip Adıvar Kimdir? Eserleri Nelerdir?

03 Mar 2023 0 213
Halide Edip Adıvar (1882-1964) kimdir? Eserleri nelerdir? Milli Edebiyat... Türk romanı... Cumhuriyet Edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

Aziz Nesin Kimdir? Eserleri Nelerdir?

02 Mar 2023 0 218
Aziz Nesin kimdir? Eserleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı.... Gülmece... Mizah... Toplumcu gerçekçilik... Detaylar Butik Kitap'ta...

Kategoriler