Fecr-i Ati Döneminin Genel Özellikleri

Fecr-i Ati döneminin genel özellikleri... Modern Türk edebiyatı... Yeni Türk edebiyatı... Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

27 Jun 2022 Genel 451

Fecr-i Ati döneminin genel özellikleri

Servetifünun’a tepki olarak doğmuşlardır ancak onların devamı olmaktan kaçamamışlardır. Servetifünuncuların Batı’yı yeterinde tanıyamadıklarını ve kendilerinin Batı’daki akım ve görüşlerden oldukça fazla bir şekilde yararlanmayı amaçladıklarını belirtmişlerdir. Sanatçılar genel olarak aşk, doğa konuları üzerinde durmuşlardır. Gerçeğe uygun olmayan tasvirlerden yararlanmışlardır. Sanat anlayışı olarak “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir. Şiir türünde sembolizm akımının etkisinde kalmışlardır. Şiirlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanmışlar ve Servetifünun edebiyatçılarını taklit etmişlerdir. Şiir türünde aruz ölçüsünü esas almışlar ve serbest müstezat, sone, terza rima gibi nazım biçimlerini kullanmışlardır. Bu dönem şairleri Servetifünun sanatçılarına savaş açsalar da onların taklidi ve devamı olmaktan kurtulamamışlardır.

 • Dönemin şiiri genel olarak sembolizm ve empresyonizm akımının etkisindedir.
 • Şiirlerde aşk ve doğa konularına ağırlık verilmiştir. Kişisel ve duygusal doğa betimlemeleri, romantik aşk şiirleri bu dönem şiirine hâkim olmuştur.
 • Ölçü olarak aruz esas alınmış ve serbest müstezat biçiminin yanında sone, terza rima gibi Batı kaynaklı nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Şiir diline Arapça ve Farsça birçok kelime ve tamlama sokmuşlar ve şiirin dilini konuşma dilinden uzaklaştırmışlardır.
 • Dönemin en önemli şairi Ahmet Haşim’dir.
 • Fecr-i Ati edebiyatında roman ve öyküler, gerek dil ve anlarım gerekse biçim bakımından Servetifünun edebiyatının özelliklerini devam ettirmiştir.
 • Bu dönemde Yakup Kadri, Refik Halit gibi sanatçılar olsa da bu sanatçılar asıl yeteneklerini Millî edebiyatta göstermişlerdir.
 • Bu dönemin asıl roman ve hikâye yazarları, İzzet Melih ve Cemil Süleyman’dır.
 • Bu dönemde tiyatroda canlılık görülse de pek nitelikli eserler meydana getirilememiştir.
 • Eserler teknik yönden zayıf kalmıştır. Konuşma diline yakın anlatımları olan yapıtlar verilmiştir.
 • Tiyatroyla bu dönemde Şehabettin Süleyman, Müfit Ratip ve Tahsin Nihat gibi sanatçılar uğraşmıştır.

Dönemin önemli edebiyatçıları

Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Celal Sahir, Emin Bülent, Hamdullah Suphi, Ali Canip, Refik Halit, Yakup Kadri, Faik Ali, Fuat Köprülü, Şahabettin Süleyman, İzzet Melih, Cemil Süleyman