Letrizm (Hurufilik) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Letrizm (hurufilik) nedir? Özellikleri nelerdir? Edebiyat akımları... Yazınsal akımlar... Detaylar Butik Kitap'ta...

19 Jan 2023 Genel 458

Letrizm (hurufilik) nedir? Özellikleri nelerdir?

“Harfçilik” mânâsına gelen ve “lettre” (harf) kelimesinden türetilen letrizm (lettrisme), İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen ve öncülüğünü Romen asıllı İsidore Isou'nun yaptığı bir şiir akımıdır.

  • Dadaizm ile bazı hususlarda benzerlikleri bulunan ve önemli ölçüde de bu hareketten doğan letrizm, mevcut şiir-edebiyat anlayışlarını bütünüyle reddeden ve geleneği bütünüyle yıkmak isteyen bir anlayışın ürünüdür.
  • Söz konusu reddediş, şiirin sadece bilinen birtakım genel ifade biçimlerine, şekline, muhtevasına değil, dilin yüzyıllar içinde teşekkül etmiş geleneksel işleyişi ve onun anlam dünyasıdır.
  • O kadar ki kelimelerin yapısı ve manası da reddedilerek en gelişmiş ifade ve anlaşma vasıtası olan dil, saf harf ve sese indirgenir.
  • Zira letristlere göre yüzyıllardan beri çıkarlarımıza alet ettiğimiz günümüz dilinin saflığı yok edilmiştir. Onu başlangıcındaki saflığına döndürmeli ve bu konuda hürriyetine kavuşturulmalıyız. Bu da dilin, en küçük birim durumundaki harflere ve onların karşılıkları olan seslere indirgenmesiyle mümkün olur. Üstelik böylece evrensel bir dil ortaya konmuş olacaktır.