Şinasi Kimdir? Hangi Eserleri Yazmıştır?

Şinasi kimdir? Hangi eserleri yazmıştır? Nerede doğmuştur? Nerede tahsil görmüştür? Edebiyat anlayışı... Tanzimat... Tanzimat edebiyatı... Butik Kitap'ta bugün....

24 Jul 2021 Genel 1063

Şinasi kimdir? Hangi eserleri yazmıştır?

Tanzimat edebiyatını başlatan sanatçı Şinasi’dir. Mustafa Reşit Paşa’nın Fransa'ya yolladığı ilk öğrencilerden biridir. Bazı düşünceleri yazınımıza ilk kez getiren, gazetelerinde bu düşüncelerini yayıp, yeni ve modern edebiyatın temellerini atan da Şinasi'dir. Şinasi kimdir? Gençlik döneminde Doğu bilimlerini tahsil etmiş ve Fransa’da kaldığı senelerde da Avrupa edebiyatlarını tanımıştır. Fransa’dan dönmesinin ardından sahip olduğu yeni düşünceleri yaymak üzere gazetecilik yapmıştır.

Şinasi gerçekte çok kabiliyetli bir sanatçı değildir. Şinasi'nin yazınımızdaki önemi, sanatçılığından ziyade, yeni fikirlere sahip olması ve bunları çevresindeki insanlara aktarıp yeni bir yazının temellerini atmasıdır.

Şiirlerinde halkın lisanını kullanmaya çaba göstermiş, devrine göre çok sade şiirler kaleme almıştır. Tamamıyla yeni fikirler ile doldurduğu bu eserlerden Divan edebiyatı nazım biçimlerini, aruzu tercih etmiştir.

Şiir sahasındaki ilk yapıtı "Tercüme-i Manzume" ismini verdiği mini bir eserdir. Fransız şiirinden bilhassa Racine, La Fontaine ve Fenelon’dan tercümeler yaptığı bu eser ile klasik Fransız şiirini tanıtmayı düşünmüştür. Şiirlerinde akla ve sağduyuya verdiği önemi belirttiği

"Vahdet-i Zatına aklımca şahadet lazım”

dizesi onun klasisizmden etkilendiğini ortaya koyar. Şiir sahasındaki ikinci yapıtı Divan şiiri tarzındaki şiirlerini topladığı "Müntehebat-ı Eş’ar" isimli kitaptır. Bu eserdeki

“Milletim nev-i beşerdir vatanım ruy-ı zemin”

dizesi, şairin ideolojik görüşlerini de yansıtır.

Şinasi’nin tiyatro sahasındaki eseriyse Şair Evlenmesi’dir. Batılı tarzdaki bu ilk tiyatro yapıtında görücü usulü ile evlenme eleştirilmektedir. Yapıt tek perdelik bir komedidir. Tiyatroda Batı tiyatro tekniği ile halk tiyatrosunun birleştirildiği anlaşılmıştır. Şinasi’nin ayrıca Türk atasözlerini derlediği Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eseri de edebiyatımız açısından önemlidir.