Divan Şiiri Nazım Türleri

Divan şiiri nazım türleri... Divan edebiyatı... Klasik Türk şiiri... Tevhit, Münacat, Nat.... Detaylar Butik Kitap'ta...

24 May 2023 Genel 494

Divan şiiri nazım türleri

Tevhit ve Münacat: Allah’ın varlığı, birliği ve bütünlüğünü anlatan şiirlere tevhit; Allah’a yakarışlar içeren şiirlere münacat denir. Genelde kaside biçimiyle yazılır.

Nat: Hz. Peygamber’i öven şiirlerdir.

Mersiye: Ağıt, acı ve üzüntü konusunu işler.

MethiyeÖvgü şiirleridir.

HicviyeYergi şiirleridir.

FahriyeŞairin kendisini övdüğü şiirlerdir.