Erzurumlu Emrah Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Erzurumlu Emrah kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Halk şairleri... Şiir... Türk şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

17 Jun 2022 Genel 110

Erzurumlu Emrah kimdir? 

Erzurumlu Emrah, Erzurum’un Ilıca ilçesinin Tambura/Yeşilyurt beldesinde dünyaya gelmiştir. Medrese eğitimi aldığı düşünülmektedir. Eserleridne “Emrah, Emrahî, Şikeste Emrah ve Biçare Emrah” mahlaslarını tercih etmiştir. Tokatlı Nuri ile Tokatlı Gedai’yi halk şiirine kazandırmıştır. Sevdiği kıza kavuşamayıp Erzurum’dan ayrılmıştır, Trabzon, Kastamonu, Sinop, İstanbul, Çankırı, Konya, Niğde ve Sivas’ı gezmesinin ardından Tokat'ın Niksar ilçesine gelmiştir. İstanbul Tavukparazarı’nda âşıklar loncasında başkanlık yapmıştır. Hece ile kaleme aldığı 200 dolayında şiiri bulunmaktadır. Divan, gazel, kalenderi, semai, müseddes, muhammes ile murabba türünde, yani aruz ile kaleme aldığı 200’den çok şiiri bulunmaktadır. Şiirlerinde atasözü, deyim, beddua, halk hekimliği, bayram ve argo sözcükler bulunmaktadır. Erzurumlu Emrah, eserlerinde gurbet, ayrılık, doğa, tasavvuf vb. konuların yanı sıra kader, zaman ve sevgiliden şikâyet gibi izlekleri de ele almıştır işlemiştir.

Şiirlerinden örnekler

Örnek 1

Çağrışır bülbüller gelmiyor bağban 
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti..
Yüz bin mihnet çektim bir bağ bezettim
Yari ben besledim el aldı gitti..

Nice mihnet çektim bin daha gerek
Hayli ômür ister bir daha görek
Nazlı yarim aldı o kanlı felek
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti..

Nazlı yardan kem haberler geliyor
Dostlarım ağlıyor düşmanlar gülüyor 
Dediler ki sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti..

Örnek 2

Surette Mevla'ya aşık olanlar
Surette kakül-i Leyla'yı bilmez
Arayıp dünyada Hakk'ı bulanlar
Değil kim dünyayı ukbayı bilmez

Devlet-i dehr içre olanlar mesrur
Derunu harabdır birun ma'mur
Safi dil olmayan sofi-i mağrur
Çektiği gussa-i esmayı bilmez

Emrahi akıbet olursun fani
Tutalım ki oldun Yusuf'u sani
İsbat-ı Hak edüb nefsini tanı
Nefsini bilmeyen Mevla'yı bilmez

Örnek 3

Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

Yöğrüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez

Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz

Deryalarda olur bahri
Doldur ver içem zehri
Sunam gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez

Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz