İrsad Sanatı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İrsad sanatı nedir? Özellikleri nelerdir? Edebi sanatlar... Edebiyat sanatları... Yazın sanatları... Divan edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

29 May 2023 Genel 258

İrsad sanatı nedir? Özellikleri nelerdir?

İRSAD: Secili veya kafiyeli bir sözde, secinin ve kafiyenin nasıl kurulduğunu veya seci ve uyağın kılavuzluğuyla sözün sonunun nasıl biteceğini bir sözcükle önceden belirtme ve ima etme demektir.

Elemin Kays’a  kıyas etme dil-i mahzunun

Yok idi aklı ne derdi var idi Mecnûn’un

Bu beyitte birinci mısradaki “Kays” kelimesi ikinci mısradaki “yok idi aklı ne derdi var idi Mecnun’un” ifadesini önceden haber vermektedir.