Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Mehmet Emin Yurdakul kimdir? Şiirlerinden örnekler... Milli Edebiyat... Türk şiiri... Hece şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

22 Sep 2022 Genel 287

Mehmet Emin Yurdakul kimdir? 

“Türk Şairi”, “Milli Şair”… Bu niteliklerin sahibi olan Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük akımını bir sanat ideali hâline getirmiştir. Milli edebiyatın doğuşunda da etkili olmuştur. Şiirlerinin çoğunu hece ölçüsüyle kaleme almıştır. Ancak bunların çoğu sanatsal açıdan pek değer taşımamaktadır. O, sanatı fikirlerini anlatmada bir araç olarak kullanmıştır. “Cenge Giderken” adlı şiiriyle, hem hece ölçüsüyle şiir yazma geleneğini başlatmış hem de milli duyguları dile getirmiştir.  Epik konular, toplum sorunları onun şiirlerine konu olmuştur. Şiirleri didaktik (öğretici) tarzdadır.  

 Şiir Kitapları

  • Türkçe Şiirler, 
  • Türk Sazı,
  • Ey Türk Uyan, 
  • Zafer Yolunda, 
  • Tan Sesleri, 
  • Ordunun Destanı

Şiirlerinden örnekler

Bırak Beni Haykırayım

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum; 
Bende esîr yaratmayan bir Tanrı'ya îman var; 
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar;

Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez; 
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et; 
Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir,
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk; 
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk! ..

Vur

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine
Günahkar gömleği biçenleri vur
Kemikten taslarla şarap yerine 
Şehitler kanını içenleri vur

Vur güzel aşıklar cenazesinden
Kırmızı meşaleler yakanları vur
Şehvetin raksına yetim sesinden 
Besteler şarkılar yapanları vur

Vur o katlin kızıl sapanlarıyla 
Dünyaya ölümler ekenleri vur
Vur zulmün o kanlı urganlarıyla 
Bir kavmi iplere çekenleri vur

Vur aşkın ve hakkın zaferi için
Vur dünya bak senden bunu istiyor
Vur yerde bak tarih senin seyircin
Vur gökten bak Allah sana vur diyor

Vur çelik kolların kopana kadar
Olanca aşkınla şiddetinle vur
Son düşman son kızıl ölene kadar
Olanca aşkınla kuvvetinle vur

Cenge Giderken

Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur; 
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.

Muhammed'in kitabını kaldırtmam; 
Osmancık'ın bayrağını aldırtmam; 
Düşmanımı vatanıma saldırtmam.
Tanrı evi viran olmaz, giderim.

Bu topraklar ecdadımın ocağı; 
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı; 
İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.

Tanrım şahit, duracağım sözümde; 
Milletimin sevgileri özümde; 
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

Ak gömlekle gözyaşımı silerim; 
Kara taşla bıçağımı bilerim; 
Vatanım için yücelikler dilerim.
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.