Nevi Şiirlerinden Örnekler

Nevi şiirlerinden örnekler... Divan edebiyatı... Divan şiiri... Klasik Türk şiiri... Aruz... Detaylar Butik Kitap'ta...

01 Mar 2023 Genel 209

Nevi şiirlerinden örnekler

Asıl adı Yahya’dır. Babası Gülşenî şeyhidir, annesinin kökeni Muhammediye yazarı Yazıcıoğlu Mehmet’e dayanır. Tıpkı Baki gibi “ahaveyn” lakabıyla ünlü Karamanî Ahmed ve Mehmed kardeşlerin öğrencisi olmuş, özellikle Mehmed Efendi’nin etkisinde kalmıştır. Bakî, Hoca Sadeddin, Üsküplü Valihî, Mecdî, Karamanlı Muhyiddin’le aynı sırada eğitim görmüştür. Gelibolu ve İstanbul’da müderrislik yapmış, III. Murat’ın şehzadesinin hocası olarak görevlendirilmiştir.

  • Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü vesilesiyle yazdığı suriyye kasidesi ünlüdür
  • XVII. yüzyılın biyografi yazarı ve hamse şairi Atayî’ye göre babası Nevi, otuzun üzerinde eser kaleme almıştır. Müderris kimliğiyle yazdığı eserler arasında özellikle çeşitli bilim dallarından söz eden ansiklopedi niteliğindeki Netayicü’l-Fünün’u ilgi görmüş, çok okunmuştur.
  • Mürettep Divan’ı üzerine Mertol Tulum, M. Ali Tanyeri ve M. Nejat Sefercioğlu çalışmıştır.
  • Neva-yı Uşşak adlı bir mensur eseri, Hadis-i Erbain Tercümesi ve Hasb-ı Hal mesnevisi bulunmaktadır.