Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Recaizade Mahmut Ekrem kimdir? Eserleri nelerdir? Tanzimat edebiyatı... Yeni Türk edebiyatı.. Modern Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

15 Nov 2022 Genel 176

Recaizade Mahmut Ekrem kimdir? Eserleri nelerdir?

Recaizade Mahmut Ekrem, 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önemli isimlerinden biridir. 1847’de İstanbul’da doğmuştur. Babasından Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Devlet kademelerinde çeşitli görevler yapmıştır. İlk yazılarını Namık Kemal’in devraldığı Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlamıştır. Namık Kemal’in Avrupa’ya gitmesinin ardından da gazetenin yönetimine kendisi geçmiştir.

Recaizade Mahmut, roman, şiir, tiyatro, eleştiri, edebiyat tarihi gibi alanlarda birçok eser vermiştir. Bunların yanında Batı edebiyatından çeviriler de yapmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem, eski edebiyat anlayışının her zaman karşısında olmuş ve bu anlayışı eleştirmiştir. İlk oyunu olan Afife Anjelik’i 1870’te yayımlamıştır. En yetkin tiyatrosu ise ölümünden sonra yayımlanan “Çok Bilen Çok Yanılır” adlı eseridir. Ekrem, şiirlerinde aşk ve ölüm temalarını sıkça işlemiş ve “sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir. Sanatçının tek romanı olan “Araba Sevdası” edebiyatımızdaki ilk realist roman olma özelliğiyle ayrı bir önem taşımaktadır.

 

Eserleri:

 • Araba Sevdası: Bu eser, edebiyatımızın ilk realist romanıdır. Roman’da yeterli eğitim görmemiş Bihruz’un yanlış Batılılaşması anlatılmaktadır.
 • Nijad Ekrem: Sanatçının, ölen oğlu Nijad için yazdığı şiirlerden oluşan eseridir.
 • Zemzeme: Üç ciltlik şiir kitaplarından oluşan yapıtıdır. Üçüncü cildine yazdığı ön söz, Muallim Naci ile “eski-yeni” tartışmasını başlatmıştır.
 • Nağme-i Seher: Sanatçının eski tarzda yazdığı şiirlerini içeren bu kitap, ilk şiir kitabıdır.
 • Çok Bilen Çok Yanılır: Sanatçının en önemli tiyatro eseri olan bu eserde görücü usulü evlilik alaya alınmıştır.
 • Talim-i Edebiyat: Bu eser, Recaizade’nin Mekteb-i Mülkiye’de verdiği derslerin özetidir. Edebiyat teorileri hakkında yazılmış ilk eser olması bakımından çok önemli bir yapıttır.
 • Afife Anjelik (tiyatro)
 • Atala (tiyatro)
 • Vuslat (tiyatro)
 • Takdir-i Elhan (eleştiri)
 • Zemzeme’nin Ön Sözü (eleştiri)