Abdi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Abdi kimdir? Şiirlerinden örnekler... XVIII. yüzyıl halk şairi... Halk şiiri... Halk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

22 Mar 2023 Genel 273

Abdi kimdir? Şiirlerinden örnekler

Mekke’ye gitmiş, 3 yıl kalmıştır. Sun’i Şairname’sinde onun Bağdat’a şan veren şairlerden olduğunu söyler. Âşık Ömer ve Gevheri’nin etkisinde kalmış, hece ve aruzla yazmıştır.

Şiirlerinden örnekler

Koşma

Bulunmaz menendi bu cihan içre

Nazenin hubların şahı İstanbul.

Söylenir daima şairan içre,

Vermiştir dünyaya şanın İstanbul.

Gök kubbe altında misli nadiridir,

Marifet ilminde ehl-i mahirdir.

Ararsan kuş südü anda hazırdır,

Bil mürde dillerin canı İstanbul.

Gayetle güzeldir hub-u zamanı,

Arabi, farisi, türki lisanı.

Mevcuttur içinde hur ü gılmanı,

Demişler: Cennet-i sani İstanbul.

İçinde ârif-i billâhı çoktur,

Mâmurdur cümlesi gözleri toktur,

Devretsen cihanı naziri yoktur,

Bil, rub’-u meskûnun hanı İstanbul.

Söylenir dillerde daima namı,

Yedi kral içer aşkına camı,

Müjdesine vermem billâhi şamı,

Kani Mısır, Bağdad, kani İstanbul!

Her yanı bahçeli sümbüllü bağlar,

Aşkıyle sineme urmuşum dağlar.

Âşık Abdi gibi gurbette ağlar,

Yanarlar cezbetse anı İstanbul.

 

Koşma

Nedendir gül yüzün seyr iden âşık

Bülbüller misâli efgane gelür

Dolanır kûyini çok bağrı yanık

Derdlidir cümlesi dermâne gelir

Kendine bendeni yâr-ı gâr itsen

Ne olur sevdiğim böyle kâr itsen

Cemâlin şem'ini âşikâr itsen

Dönerek niçe bin pervâne gelür

Sana ben ahvâlim söyleyim derken

Divâne gönlümü eyleyim derken

Seninle bir sohbet eyleyim derken

 Neyleyim ol rakib bigâne gelür

Sevdiğim doğrusu pek güzel imiş

Gülleri açılmış kemâlin bulmuş

Yâr ile rakibler bir yere gelmiş

Zemmile bu halkı âyâ ne gelür

Bilmezdim sevdiğim ben böyle seni

Yazıklar uğruna bezl ettim teni

Niçün öldürürsün garip Abdî’ni

Kırk yılda bir yiğit dünyaya gelir