Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927) kimdir? Eserleri nelerdir? Servet-i Fünun edebiyatı... Edebiyat-ı Cedide... Detaylar Butik Kitap'ta...

12 May 2023 Genel 172

Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927) kimdir? Eserleri nelerdir? 

Ahmet Hikmet, Servetifünun edebiyatı öykücülerindendir. Sonradan Millî edebiyat akımına katılmıştır. Servetifünun dergisinde yayımladığı hikâyelerin ardından bu topluluğa girmiştir. İlk öykülerini de Servetifünun edebiyatının anlayışıyla ağır bir dille yazmıştır. Daha sonra o dönemlerde başlayan “Türkçülük” ve “Yeni Lisan” hareketlerini desteklemiş ve Türk Yurdu dergisinin kurucuları arasına katılmıştır.

Eserleri nelerdir?

  • Haristan ve Gülistan (öykü),
  • Çağlayanlar (öykü),
  • Gönül Hanım (roman)