Ara Nesil ve Özellikleri

Ara nesil ve özellikleri... Yeni Türk edebiyatı... Modern Türk edebiyatı... Tanzimat edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

22 May 2023 Genel 677

Ara nesil ve özellikleri

Tanzimat’ın 1. ve 2. neslinin takipçileridir. Batılı nazım şekillerini ve kafiye düzenlerini denerler. Serbest müstezat ve anjambemantı denemişlerdir.Menemenlizade Mehmet Tâhir (1862-1903), Nabizade Nâzım (1864-1893), Mehmet Celâl (1867-1912), Nigâr Hanım (1862-1918), Mustafa Reşit (1861-1936), Recep

Vahyî (1867-1923), Fazlı Necip (1863-1932), Müstecâbîzade İsmet (1868-1917) gibi isimler öne çıkmıştır. Bu şairler II. Abdülhamit baskısından dolayı politik konulara giremezler. İç dünyalarını anlatırlar. Söz konusu kuşak, birçok bakımdan Recaizade M. Ekrem, Abdülhak Hâmit ve Muallim Nâci ekolünün devamcısıdır. Ara Nesil döneminde roman yazarları arasında Nabizade Nâzım, Mehmet Celâl, Selanikli Fazlı Necip, Fatma ÂliyeHanım ve Mustafa Reşit dikkat çeker. Nabizade Nazım’ın Zehra isimli eseri ara nesil ürünü sayılmaktadır. İlk gençlik yıllarından itibaren Rum kızı Anna’ya duyduğu aşkı hayatının ve sanatı nın merkezine alarak şiirini kurmaya çalışan Mehmet Celâl (1867-1912), Venüs (1886) başlıklı uzun öyküsüyle Küçük Gelin (1893) adlı kısa romanında bu aşkı işleyerek otobiyografik ürünler ortaya koymuştur. Ayrıca Cemile (1886),Margrit (1891), Elvâh-ı Sevdâ (1892), Bir Kadının Hayatı (1894), Zehra (1894), Dâmenâlûde (1895), Müzeyyen (1898), Leman, isyan ve Kuşdilin’de romanları mevcuttur. Popüler tarzda romantik ve santimantal romanlar kaleme alan Mehmet Celâl’in bu eserleri devrinde ilgi görmüşse de o dönemde kalmış, sonraki kuşaklar üzerinde önemli bir etki bırakamamış kalem denemeleri olarak değerlendirilmeye müsaittir. Fazlı Necip, Garip Aileler, Bir Gençliğin Güzarı (tefrika, 1895), Dilaver (), Yine Orada (tefrika, 1899), Sevda-yı Medfun (tefrika, 1899-1900), fiık (tefrika, 1900-1901), Pervin (tefrika, 1901), Dört Mevsim (tefrika, 1901-1902), Cani mi Masum mu? (1901), Dehşetleriçinde I, II, III (1910), Küçük Hanım (1910), Menfa (1910), Ah Anne!.. (1925), Saraylarda Mecnunlar (1925), Külhani Edipler (1930) ve Muhacir (1930) romanlarını yazmıştır. fazlı Necip, Beşir Fuat’ın etkisiyle pozitivizme kaymış, sosyal meseleleri işlemiştir. Türk kadın yazarları içinde ilk romancılardan biri olan, aynı zamanda eserlerinin bir kısmı Batı dillerine ve Arapçaya çevrilen Fatma Âliye Hanım (1862-1936), Merâm (1892) adıyla George Ohnet’tin Volonté romanını Fransızcadan Türkçeye çevirmiş, ayrıca Hayal ve Hakikat (1892), Muhâdârat (1892), Refet (1899), Ûdî (1899), Levâyih-i Hayat (1899) ve Enîn (1912) romanlarını yazmıştır.