Aşık Murat Çobanoğlu Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Aşık Murat Çobanoğlu kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Halk şiiri... Aşık şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

20 Sep 2022 Genel 156

Aşık Murat Çobanoğlu kimdir? Şiirlerinden örnekler

01 Kasım 1940 senesinde Kars’ın Kaleiçi Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Âşık bir aileden gelen Âşık Gülistan Çobanlar’ın oğludur. 13-14 yaşlarında görmüş olduğu bir rüya üstüne onda kimi değişiklikler olmuştur. Çobanoğlu gerçekte rüyasında gördüğü kız aracılığıyla badeli âşıklar sınıfına dahil olmuş ve 50 sene hiç susmaksızın sazının tellerine vurmuştur. Babasının haricinde “Şavşatlı Deryamî, Kağızmanlı Cemâl Hoca, Arpaçaylı Hamit İlhami ve Ardanuçlu Efkârî” onun yetişmesinde emeği geçen öteki âşıklardır. Ankara’da ölmüş, vasiyeti gereği Kars’a gömülmüştür.

Şiirlerinden örnekler...

Örnek 1

Ana baba gibi emeği vardır
Ağızdır, lisandır, dildir öğretmen
Sevgisi, şefkati insana yardır
Vücuttur kanattır koldur öğretmen

Talebe okulun yeşil fidanı
Yanan bir ocağın sönmez dumanı
Öğretmendir yaraların dermanı
Arıdır, kovandır, baldır öğretmen

Öğretmendir bize gösteren yolu
Odur talebenin kanadı kolu
Öğretmen hazinedir, doludur dolu
Yapraktır, ağaçtır, daldır öğretmen

Öğretmendir fabrikanın temeli
Öğretmendir bütün dünyanın dili
Bütün insanlara uzanır eli
Bize ışık tutan yoldur öğretmen

Öğretmendir ışık veren dünyaya
Öğretmendir bizi götüren aya
Öğretmenin ilmi benzer deryaya
Irmaktır denizdir göldür öğretmen

Sende yetişmiştir nice paşalar
Öğretmensiz açılır mı kapılar
Temelinden sağlam olan yapılar
Çobanoğlu der ki güldür öğretmen

Örnek 2

Böyle midir dünya senin bütün işlerin
Var git dünya daha sana güvenmem
Kâr yerine çoktur bana zararın
Var git dünya daha sana güvenmem

Biçare Kerem'i yandırdın nara
Arzu, Kamber için kaldı avara
Ferhat az mı külünk vurdu dağlara
Var git dünya daha sana güvenmem

Çok yiğidi sen caydırdın ahdından
Çok güzele ah çektirdin bahtından
Çok sultanı sen indirdin tahtından
Var git dünya daha sana güvenmem

Çobanoğlu arzuhalin bildirdin
Çok yiğidin gül benzini soldurdun
Aşıkları gurbet elde öldürdün
Var git dünya daha sana güvenmem.

Örnek 3

Mevlam emreylese gökte güneşe
Zerresi dünyayı yakar mı yakar
Kamber Arzu için suda boğuldu
Mecnun da Leyla'yı yakar mı yakar

Bir yanı ışıktır bir yan karanlık
Bazı su durudur bazı bulanık
Kuşlar havadadır sularda balık
Ah çekse deryayı yakar mı yakar

Çalışıyor görür müsün arıyı
O da sever çiçeklerden sarıyı
Bir ana kuş görmez ise yavruyu
Daldaki yuvayı yakar mı yakar

Dünya aynı yerde durur ha durur
Güneşin ateşi her yan kurutur
Esmez ise rüzgar yağmazsa yağmur
Ekinler tarlayı yakar mı yakar

Aşık olan kurtulur mu sızıdan
Ne anladın gönlüm sen bu yazıdan
Bir koyun var ki ayrılırsa kuzudan
Meleşir yaylayı yakar mı yakar

Çobanoğlu gündüz olur gecesi
Ne yandan geliyor bu acı sesi
Bir evladın olur ise acısı
Anayı babayı yakar mı yakar