Modern Roman Nedir?

Modern roman nedir? Klasik romandan farkı nelerdir? Modern roman denince akla ne gelir? Modern romanın temsilcileri kimlerdir? Butik Kitap'ta bugün modern roman...

03 May 2021 Genel 1377

Modern roman nedir?

Romancılık 1600'lü yıllarda, Cervantes'in Don Kişot isimli eseri ile başlamıştır. Bu tarihten sonra romanlar klasik, romantik, realist, natüralist, modernist ve postmodern olmak üzere farklı tarzlarda yazılmaya başlanmıştır. Modern roman, romantizmle başlatılır. Bunun nedeni de birey olgusunun artık romanda vazgeçilmez bir konu haline gelmesi ve işlenmeye başlanmasıdır. Romantik romanın belli kusurları vardır. Aşırı santimantaldir, kötümser bir yanı bulunur, kişileri iyi ve kötü olarak resmeden ama klasik romandaki macera duygusu, tipleştirme isteği ve olay örgüsündeki aksaklıklar neredeyse aşılmaya başlanmıştır. Modern romancılık, realizm ile birlikte türsel özelliklerini kazanmaya başlamıştır. Günlük yaşamın reel ve insan ile ilgili taraflarının işlenmeye başlandığı realist romanda, kişiler birey olarak ve kendileri gibi temsil edilmiştir. Bu açıdan modern roman denince daha çok realist romanlar akla gelir.

Modern romancılık

Modern roman nedir? Natüralizm de modern romancılıkta oldukça önemli bir merhale olmuştur. Natüralizm ile birlikte bilimsel gerçekçilik romana hakim olmuştur. Kişiler realist romanlarda olduğu gibi ruhsal yanlarıyla yer almasa da olay örgüsünün kuruluşundaki sağlamlık, tesadüflere yer verilmemesi, yaşam olduğu gibi, hiçbir ekleme ve çıkarma yapılmadan sergilenmesi oldukça önemlidir. Modernist romancılık, modern romanın bir ileri merhalesidir. Bu romancılık anlayışında insan merkezdedir ve onun yaşam ile gerçekleştirdiği mücadeleler çok yönlü olarak verilir. Çözümsüzlük, çıkmaz, varoluş sorunları, yaşamın sıkıcılığı ve bunaltıcılığı modernist romanın birey merkezindeki ana sorunsalları arasında yer alır. 

Postmodern roman

Modern roman nedir, sorusu bizi ister istemez postmodern romana götürür. Postmodern roman, romancılığın geldiği son noktadır. Kurgunun öne çıktığı postmodern romanlarda, yazarlar gerçek ile kurgu arasındaki belirsizliği göstermeye çalışmaktadır. Bunun için de bazı teknik öğelerden yararlanmışlardır:

  • Üstkurmaca (metafiction)
  • Oyun
  • Metinlerarasılık (parodi, pastil, palimpsest, anıştırma, doğrudan alıntı)

Bütün bu teknik unsurlar roman kurgusunda oldukça önemli olmuştur. Bu tür romanlarda gerçeklik metinsel düzlemde algılanmış, metinlerin başka metinlerle kurduğu ilişkiler öne çıkarılmıştır.