Devlet Mehmet Azadi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Devlet Mehmet Azadi kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Halk şairleri... Türk halk şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

18 Jan 2023 Genel 144

Devlet Mehmet Azadi kimdir? Şiirlerinden örnekler

Aslen Türkmen’dir. İlköğrenimini Hive’de yapmış olan Azadi, Mahdumkulu’nun babasıdır.

Şiirlerini Vagz-ı Azad adlı eserinde toplamıştır.

Şiirlerinden örnekler...

Vagz-ı Azad   

 …

I. Bab

Babı-ovval padışalar vasfını,

Yarı verse, vasf eter, rebbi-ganı.

Serveri-alem Muhammed Mustafa,

Din üçin canıga verdi çoh cefa.

Adl ile sövdi adıllıknı özi,

Adl edin diyp barçaga boldı sözi.

Hak tagaladan adalat rahmet ol,

Fathı-bab-u dövlet-u hem nusrat ol.

Ol resuldan son yene birinçe yar,

Adl ile alemde boldı berkarar.

Tanrı ayatında adl eylan tiydi,

Hak söver her kim adalat eyledi.

Halk üze häkim olursa her bir ar,

Adl ile hökm eylegey leyl-u nahar.

 …

Din öyinin sakçısıdur padışah,

Ol sebab emrin tutun diymiş ilah.

 Ahli-dini kim anıñ soltanı yok,

 Surata menzar, içinde canı yok.

 Kovluhu Ta’gala: “Etiullaha ve etiyur-resule ve ulil-emri minküm”

 Yer yüzinin zınatıdur padışah,

 Halk-u dövlet nusratıdur padışah.

 Padışası bolmasa bir ülkenin,

 Bolmaz ermiş hayr-u ıhsanı anın.

 Zulm-u cevr birle bolur halk pişesi,

 Ahıretden bolmagay endişesi.

 Bir-bire cebir eylegen dek gurt, guş,

 Halk eterler bir-biri birle uruş.

 …