Emin Bülent Serdaroğlu Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Emin Bülent Serdaroğlu kimdir? Şiirlerinden örnekler... Fecri Ati... Yeni Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

11 Nov 2022 Genel 149

Emin Bülent Serdaroğlu kimdir? 

Fecr-i Ati topluluğunun kurucuları arasındadır. İkinci Meşrutiyet öncesinde Namık Kemal tarzını benimsemiş, “Hisarlara Karşı” ve “Hatif Diyor ki” adlı şiirlerinde gür bir sedayla seslenmişken, Meşrutiyet’ten sonra daha hissi bir şair olmuştur. Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” adlı şiirine karşılık “Kin” adlı şiiri yazmış ve kendini bu şiirle duyurmuştur. Bu şiiriyle Atatürk’ten de övgüler almıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle kaleme alan sanatçı Ahmet Haşim’den sonra Fecr-i Atinin ikinci büyük şairidir. Şiirleri ölümünden sonra Emin Bülend’in Şiirleri adlı kitapta toplanmıştır. Başka bir topluluğa katılmamıştır. Aruz-hece tartışmalarına katılmıştır. Daha çok serbest müstezatlar yazmıştır. 1910’a kadarki şiirlerini Ruh-ı Bi-kayd’da toplamışken sonraki şiirlerini kitaplaştırmamıştır. Hicranlartiyatro eseridir.

Şiirlerinden örnekler

Kin

Göster sema-yi mağribe yüksel de alnını ,

Dök kalb-i saf-ı millete feyz-i beyanını !

Al bayrağınla çık,yürü sağken zafer nüma ,

Bir gün şehit olunca sen , olsun kefen sana !

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten ,

Düşman sadası,sus, yine yükselme gölgeden !

Kafir ! Hilal-i rayet-i İSLAM' a hürmet et ,

Toplar boğar hitabını dağlarda akibet..!

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini ,

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişini !

Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni ,

TÜRK'üm ve düşmanın sana kalsam da bir kişi..!

Ben şurezar-ı kalbimi kinimle süslerim ,

Kalbimde bir silah ile ferdayı beklerim .

Kabrinde müsterih uyu ey namdar atam !

Evladının bugünkü adı sade intikam..!

Dev Şarkısı

TÜRKÜM ben... 
Oğuz nesli benim nesli vakurum... 
Altaylar'a bağlar beni alnımdaki nurum..

Parlak güneşin doğduğu yerlerde doğan ben,

İlk ateşi içtimdi bir ARSLAN memesinden..

Şahin gibi cenk atları kişnerken uyandım..

Ejder gibi kaplanları boğdum oyalandım..

Yalçın döşeğim vardı küheylan yelesinden,

Aldımdı bu sert ismimi gök gürlemesinden..

TÜRKÜM ben... 
Oğuz nesli benim nesli vakurum.. 
Altaylar'a bağlar beni alnımdaki nurum..