Emir Sultan Kimdir, Şiirlerinden Örnekler

Emir Sultan kimdir, şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Halk şiiri... Mutasavvıf şairler... Türk şiiri... Tekke ve tasavvuf edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

15 Sep 2022 Genel 165

Emir Sultan kimdir?

  • Seyyid Şemseddin Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buharî’dir.
  • Buhara’da yetişmiştir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de de ayrıca ilim tahsil etmiştir. Hac farizasının ardından Medine’de de bir müddet kaldıktan sonra bir gece rüyasında Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin kendisine Rum’a gitmesi, mezarının da orada olacağını söylemeleri üzerine önce Irak üzerinden Anadolu’ya geçmiş, Karaman, Hamid-ili (Isparta), Kütahya ve İnegöl üstünden Bursa’ya gelerek Gökdere’ye yerleşmiştir.
  • Bursa’da etrafında pek çok insan toplanmıştır. I. Beyazıd’ın kızıyla evlenmiş, Şemseddin Fenâri’den ders almıştır. I. Beyazıd’ın danışmanıdır. Şiirler yazmasına rağmen herhangi bir kitabı yoktur. Müritleri onun hakkında menakıpname yazmıştır.

Şiirlerinden örnekler

Örnek 1

Gerçek aşıklara sala denildi
Dertli olan gelsin dermanı buldum
Ah ile vah ile cevlan ederken
Canımın içinde cananı buldum

Akar gözlerimden yaş yerine kan
Zerrece gözükmez gözüme cihan
Deryalar noş edip kanmaz iken can
Aşıklar kandıran unmanı buldum

Aşıklar meydana doğru varırlar
Erenler cem olmuş alıp verirler
Cümle evliyalar divan dururlar
Cevhahir baş olan dükkanı buldum

Açılmış dükkanlar kurulmuş pazar
Canlar mezat olmuş tellalda gezer
Oturmuş ümmetim beratım yazar
Hakka mahbup olan sultanı buldum

Emir sultan der ne hoş pazar imiş
Aşıklar bu yolda gelip gezer imiş
Cümlenin maksudu ol didar imiş
Hakka karşı duran divanı buldum

Örnek 2

Eğer gönlün benimle olursa,
Yemen'de olsan bile yanımdasın.
Eğer gönlün benimle değilse,
Yanımda olsan bile uzaktasın.

Dinle bak Hak ne hoş söyledi.
Zebur'unda Dâvûd'a buyurdu.
Düşman ol önce nefs belâsına,
Ondan, bana uymakla kurtulasın.

Gel şimdi sen de düşman ol nefsine,
Zâyi eyle ona her ne dilerse,
Eğer bu işte atarsan riyâyı,
Kendine rehber kıl evliyâyı.

Eğer anlarsan budur sana yol,
Nefsinin şerrinden halâs ol,
Nefsinin murâdından uzak dur.
Düşersen eğer şeytana uzak dur.