Göstergebilim (Semiyoloji) Nedir?

Göstergebilim (Semiyoloji) nedir? Dilbilim... Filoloji... İşaret... Gösterge... Gösteren... Gösterilen... Detaylar Butik Kitap'ta...

17 Jan 2023 Genel 158

Göstergebilim (Semiyoloji) nedir?

Her işaret bir göstergedir. Göstergebilim, karşılaştığımız tüm unsurların bir gösterge olduğunu ve bunların birer gösteren ve gösterilenden oluştuğunu varsayarak incelemelerde bulunur. Bu bilim dalı her şeyi dille ilişkili bir biçimde algılar ve incelemelerini dilden bağımsız olarak yapmaz. Her şey bir göstergedir. Dil, jest ve mimikler, işaretler, trafik lambaları/işaretleri, görüntü, renk vs. Göstergebilim, bütün bu göstergelerin, yani bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikteki varlıkların incelemesini yapar. Bir göstergeyi alımlamak için onun bütünlüğünü oluşturan gösteren (signifier) ve gösterilen (signified) kavramlarını anlamak lazımdır.

Gösteren, duyu organları vasıtasıyla, kulakla, gözle ve dokunma duyusuyla fark edilebilen varlıklardır. Gösterilen ise onun soyut temsili, zihindeki kavramsal karşılığıdır. Gösteren ile gösterilen arasındaki bağ sebepsiz, çizgisel ve uzlaşımsaldır. Her gösterge başka göstergelerle bağlar kurar ve bu zincirleme olarak sonsuza kadar ilerler.