Halk Hikayesi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Halk Hikayesi nedir? Özellikleri nelerdir? Halk edebiyatı... Türk hikayeleri... Halk bilimi... Detaylar Butik Kitap'ta...

19 Nov 2022 Genel 386

Halk Hikayesi nedir? Özellikleri nelerdir? Halk edebiyatı... Türk hikayeleri... Halk bilimi... Detaylar Butik Kitap'ta...

Halk Hikayesi nedir? Özellikleri nelerdir? 

Boy, hikâye, kıssa, serküşte, paşıktık, cır, aşk destanı isimleriyle de bilinir. Destanlar ile roman arasındaki aşamayı oluşturur. Epik-romanesk şeklinde de bilinir. XVI. asırdan başlayarak görülmeye başlanmıştır. Nazım-nesir karışıktır. Aşk ile kahramanlık öyküleri, tarihsel ve dinsel hikayeler bulunmaktadır. Hikayeleri ozan, aşık, destancı, bahşı, hekatçı, akın ve meddahlar; bağlama, dombıra veya kopuz eşliğinde anlatılır. Aşık tipi, halk hikayelerinin anlatılmasıyla ortaya çıkmıştır.

  • Girişte kalıplaşmış sözler vardır.
  • Aşk hikayelerinde kahramanlar bade içerek, resim görerek veya ilk görüşte âşık olurlar.
  • Beş bölümü vardır: Fasıl ilk bölümdür ve manzumdur. Aşık birtakım başka nazım şekilleri (divani, destan, muamma) ile şiirler okur. Döşeme bölümünde aşık döşeme veya soylama adını verdiği bir tekerleme söyler. Hikâyebölümünde asıl olay nakledilir. Sonuç ve dua (duvak kapama/bitiş) kısmında uzun bir türkü söylenir. İlgisiz efsaneson bölümdür.
  • Kaynakları yaşanmış olaylardır: din, masal, efsane, aşıkların hayatı
  • Karavelli, kısa komik ve arada anlatılan hikayelerdir.