I. Tanzimat Edebiyatı Döneminin Genel Özellikleri Nelerdir?

I. Tanzimat edebiyatı döneminin genel özellikleri nelerdir? Modern Türk edebiyatı... Yeni Türk edebiyatı... Yenileşme dönemi Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

19 Sep 2022 Genel 115

I. Tanzimat edebiyatı döneminin genel özellikleri nelerdir?

Birinci dönem Tanzimat edebiyatı, Tercüman-ı Ahval(1860) gazetesinin çıkarılmasıyla başlayan ve 1876’ya kadar devam eden süreci kapsamaktadır.

 • Roman, hikâye, deneme, makale, eleştiri, gazete, tiyatro gibi türler edebiyatımıza ilk kez bu dönemde girmiştir.
 • Sanatçılar bu dönemde, edebiyatı, halkı eğitmede bir araç olarak görmüşlerdir.
 • Edebî eserlerde “hak, adalet, özgürlük” gibi kavramlara ilk kez yer verilmiştir.
 • Edebiyatı, halkı eğitmede araç olarak gören sanatçıların anlayışı da “Sanat toplum içindir.” olmuştur.
 • Bu dönemde biçim bakımından divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılsa da içerik değişmiştir. Yani bu dönemde biçim eski, içerik (öz, muhteva) yenidir.
 • Yazarlar halkı eğitmeyi amaçladıkları için sade bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir fakat bunda tam olarak başarılı olamamışlardır.
 • Edebiyat bakımından, birçok alanda olduğu gibi, Fransızların etkisi görülmektedir.
 • Verilen ürünler teknik açıdan değerlendirildiğinde oldukça zayıftır. Bunun nedeni de eserlerin çoğunun taklit olmasıdır.
 • Şiirde, genel olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır. Hece ölçüsü de zaman zaman denenmiştir.
 • Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa “klasisizm”den; Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemseddin Sami “romantizm” akımından etkilenmiştir.
 • Sanatçılar, şiirde biçim güzelliğini değil içeriği ön plana çıkarmaya çalışmışlardır.
 • Türk edebiyatında “noktalama işaretleri” ilk bu dönemde kullanılmıştır.