II. Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

II. Dönem Tanzimat edebiyatının genel özellikleri... Yeni Türk edebiyatı... Modern Türk edebiyatı... Çağdaş Türk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

24 Nov 2022 Genel 140

II. Dönem Tanzimat edebiyatının genel özellikleri

Tanzimat edebiyatının, sanatçıların eserlerini oluştururken göstermiş oldukları yaklaşımlara göre iki bölümde incelendiğini belirtmiştik. İkinci dönem Tanzimat edebiyatçıları, ilk döneme göre farklı bakış açıları sergilemiş ve eserlerini buna göre kaleme almışlardır. Bu dönem 1876 yılından Servetifünun edebiyatının kuruluşuna kadarki dönemi kapsamaktadır.

DÖNEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Sanatçılar, birinci dönemdeki sanatçıların gördüğü baskıyı da göz önünde bulundurarak toplum için yazmak yerine sanatlarını ortaya koymak için eserlerini oluşturmuşlardır. Bu dönemde “Sanat, sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
  • İlk dönemdeki sanatçılar gibi sade bir dil kullanmak yerine, ağır ve süslü anlatımları benimsemişlerdir.
  • Bu dönemdeki tiyatro eserleri sahnelenmek için değil okunmak için kaleme alınmıştır.
  • Şiirin konusu genişletilmiş ve hoşa giden her şeyin şiire konu olabileceği düşüncesi savunulmuştur.
  • Divan şiirinin nazım biçimleri terk edilmiş ve Batılı tarzda eserler oluşturulmuştur.
  • Roman ve hikâye teknik bakımdan daha gelişmiştir. Batı tarzına daha da yaklaşılmıştır.
  • Bu dönem sanatçılarında realizm ve natüralizm akımının etkisi ağır basmaktadır. Yalnızca Abdülhak Hamit Tarhan romantizmden etkilenmiştir.
  • Gazeteler, toplumsal ve siyasal sorunları anlatmak için değil günlük olayları aktarmak için basılmıştır. Yani gazeteler ilk dönemdeki işlevini yitirmiştir.