Selimi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Selimi kimdir? Şiirlerinden örnekler... Eski Türk edebiyatı... Divan edebiyatı... Klasik Türk edebiyatı... Aruz ölçüsü... Detaylar Butik Kitap'ta...

23 Nov 2022 Genel 124

Selimi kimdir?

Selimi (Yavuz Sultan Selim) Fatih’in İstanbul’u dünyanın kültür merkezi yapmak üzere ortaya koyduğu çabaları sürdürmüş, ünlü bilginlerle sanatçıları korumuştur. Bu dönemde Tacizade Cafer Çelebi, Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi, Zembilli Ali Efendi ve İbni Kemal dikkati çeken isimlerdir. Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır.

Farsça şiirleri Ali Nihat Tarlan tarafından Türk diline tercüme edilmiştir.  Selimi, Farsça şiirler kaleme aldığı halde politik mücadeleye giriştiği Şah İsmail (Hatayî) ve öteki politik rakibi Memlük sultanı Kansu Gavrî’nin Türkçe şiirler kaleme alması ilginçtir.

Bugüne ek gelen az sayıdaki Selimî mahlaslı Türkçe şiirin Yavuz Selim’e ait olup olmadığı ise şüphelidir. Onun, tüm dörtlüklerinin sonunda “Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâzmı ki” dizesini yinelediği mütekerrir murabba, Ahmet Muhip Dıranas’ın “Bahar Gökleri” başlıklı şiiri ile Melih Cevdet Anday’ın “Tohum” şiirine ilham

Şiirlerinden örnekler

Örnek 1

Bülbül gibi gülistan bostandan ayrı düştüm
İstemem altın kafes vatandan ayrı düştüm

Ey gam öldürme beni bu hicran gecesinde
Zira bir güneş yüzlü handandan ayrı düştüm

Gönül feryad ediyor karanlık gecelerde
Gamlıyam bir mah cemal sultandan ayrı düştüm.

Hicran ile ne hale geldiğimi soranlar
Sormayın ahvalimi ben candan ayrı düştüm.

Selim’i kınayanlar bilmez ıstırabımı
Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm.

Örnek 2

Bülbül gibi gülistan bostandan ayrı düştüm
İstemem altın kafes vatandan ayrı düştüm

Ey gam öldürme beni bu hicran gecesinde
Zira bir güneş yüzlü handandan ayrı düştüm

Gönül feryad ediyor karanlık gecelerde
Gamlıyam bir mah cemal sultandan ayrı düştüm.

Hicran ile ne hale geldiğimi soranlar
Sormayın ahvalimi ben candan ayrı düştüm.

Selim’i kınayanlar bilmez ıstırabımı
Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm.