Tariz/İroni Sanatı ve Örnekler

Tariz/ironi sanatı ve örnekler... Edebi sanatlar... Edebiyat sanatları... Divan edebiyatı... Yazınsal sanatlar... Yazın sanatları... Detaylar Butik Kitap'ta...

04 Mar 2023 Genel 240

Tariz/ironi sanatı ve örnekler

Söylenen söz ya da kavramın gerçek ve mecazi anlamının haricinde bütünüyle tersini kastetmektir. Bu sanatı yapmaktaki amaç eleştiri ve ironidir. Alay etmek ve iğnelemek, ironiye başvurulur.

Kelime anlamı ile "dokundurma, taşlama, taş atma” demektir, bir sözün görünürdeki manasının tam tersi amaçlanmak suretiyle kullanılması ile yapılan mecazlı anlatımdır. Kinayede yapılandan daha keskin alayla eleştiri içermektedir. 

Örnekler

Vefalı yadına benden hezar şükran ki

Bırakmıyor beni tenha şeb-i melalimde (hezar: binlerce, şeb-i melal: sıkıntı gecesi, yad: hatırlama)

Bir yetim görünce döktür dişini,
Bozmaya çabala halkın işini,
Günde yüz adamın vur kır dişini,
Bir yaralı sarmak için yeltenme.
Huzuri

– Müftü Efendi bize kafir demiş.
– Tutalım ben ona diyem müselman.

– Lakin varıldıktan ruz-ı mahşere,
İkimiz çıkarız orda yalan.

– Bu ne kudret ki elifbayı okur ezberden.