Tecahül-i Arifane Nedir? Örnek Şiirler

Tecahül-i arifane nedir? Örnek şiirler... Edebiyat sanatları... Edebi sanatlar... Yazın sanatları... Detaylar Butik Kitap'ta...

21 Jan 2023 Genel 286

Tecahül-i arifane nedir? Örnek şiirler

Bilinen bir gerçeği nükteye dayandırarak bilmiyormuş gibi davranmaktır. Şair bu şekilde davranış sergileyerek doğrudan anlatım yapmaz, dolaylı anlatıma başvurur. Bu sanatta nükte önemli bir yer tutar. Bu sayede uyarı, hayret uyandırma ve şaşkınlık gibi ifadeleri şiirde dolaylı olarak kullanır. Soru cümleleri bulunmaktadır, ancak şair bu sorunun cevabını bilmektedir.

Örnek şiirler...

Örnek 1

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

Ya gözler altındaki mor halkalar (Cahit Sıtkı)

Örnek 2

Âb-ı gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su (Fuzuli)

Örnek 3

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım,  

Kurbanın olam var mı benim bunda günahım (Nahifi)

Örnek 4

Ey şuh Nedima ile bir seyrin işittik,  

Tenhaca varıp Göksu’ya işret var içinde (Nedim)