Yusuf Akçura Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Yusuf Akçura kimdir? Eserleri nelerdir? Milli edebiyat... Türk edebiyatı... Milliyetçi edebiyat... Türkçülük... Üç Tarz-ı Siyaset... Detaylar Butik Kitap'ta...

13 Mar 2023 Genel 310

Yusuf Akçura kimdir? Eserleri nelerdir?

Yusuf Akçura, Türkçülük akımının önde gelen isimlerindendir. Tatar olan sanatçı, aynı zamanda siyasetçi kişiliğiyle de Türk tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Atatürk’e çalışma arkadaşlığı yapmıştır. TBMM’ye 2,3 ve 4. dönem İstanbul milletvekili ve 5. dönemde de Kars milletvekili olarak seçilmiştir. Türkçülük akımını yaymak için hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Özellikle Rusya’da, Türklerin haklarını korumak adına “Rusya Mahkûmu Müslüman Türk Tatarların Hukukunu Müdafaa Cemiyeti” adında kurduğu cemiyet onun bu çalışmalarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Yusuf Akçura 32 sayfalık Üç Tarzı Siyaset adında bir makale yayımlamış ve bu makale Türkçülük akımının bildirisi olarak kabul edilmiştir. Cumhuriyet’in kültürel yapısını oluşturmada -Ziya Gökalp kadar olmasa da- önemli katkıları olmuştur.

Eserleri nelerdir? 

  • Şurayı Ümmet’te Çıkan Makalelerim
  • Siyaset ve İktisat
  • Üç Tarz-ı Siyaset
  • Türkçülüğün Tarihi